cmd368

25 cầu thủ già nhất trong lịch sử Premier League

25. Colin Cooper


​Đội bóng đang khoác áo lúc Ngoại hạng Anh công nhận già nhất: Middlesbrough

Tuổi: 39 tuổi 68 ngày

Ngày được tính già nhất khi ra sân ở Ngoại hạng Anh: 07/05/2006

24. Nigel Martyn


​Đội bóng đang khoác áo lúc Ngoại hạng Anh công nhận già nhất: Everton

Tuổi: 39 tuổi 163 ngày

Ngày được tính già nhất khi ra sân ở Ngoại hạng Anh: 21/01/2006

23. Les Sealey


​Đội bóng đang khoác áo lúc Ngoại hạng Anh công nhận già nhất: West Ham

Tuổi: 39 tuổi 224 ngày

Ngày được tính già nhất khi ra sân ở Ngoại hạng Anh: 11/05/1997

22. Dean Windass


​Đội bóng đang khoác áo lúc Ngoại hạng Anh công nhận già nhất: Hull City

Tuổi: 39 tuổi 269 ngày

Ngày được tính già nhất khi ra sân ở Ngoại hạng Anh: 26/12/2008


21. David James​Đội bóng đang khoác áo lúc Ngoại hạng Anh công nhận già nhất: Porstmouth

Tuổi: 39 tuổi 273 ngày

Ngày được tính già nhất khi ra sân ở Ngoại hạng Anh: 01/05/2010


20. Jussi Jääskeläinen


​Đội bóng đang khoác áo lúc Ngoại hạng Anh công nhận già nhất: West Ham

Tuổi: 39 tuổi 298 ngày

Ngày được tính già nhất khi ra sân ở Ngoại hạng Anh: 11/02/2015

19. John Lukic


​Đội bóng đang khoác áo lúc Ngoại hạng Anh công nhận già nhất: Arsenal

Tuổi: 39 tuổi 335 ngày

Ngày được tính già nhất khi ra sân ở Ngoại hạng Anh: 11/11/2000

18. Dave Beasant​Đội bóng đang khoác áo lúc Ngoại hạng Anh công nhận già nhất: Nottingham Forest

Tuổi: 39 tuổi 337 ngày

Ngày được tính già nhất khi ra sân ở Ngoại hạng Anh: 20/02/1999


17. Bryan Robson


​Đội bóng đang khoác áo lúc Ngoại hạng Anh công nhận già nhất: Middlesbrough

Tuổi: 39 tuổi 355 ngày

Ngày được tính già nhất khi ra sân ở Ngoại hạng Anh: 01/01/1997

16. Shay Given


​Đội bóng đang khoác áo lúc Ngoại hạng Anh công nhận già nhất: Stoke City

Tuổi: 40 tuổi 03 ngày

Ngày được tính già nhất khi ra sân ở Ngoại hạng Anh: 23/04/2016

15. Steve Harper​Đội bóng đang khoác áo lúc Ngoại hạng Anh công nhận già nhất: Hull City

Tuổi: 40 tuổi 71 ngày

Ngày được tính già nhất khi ra sân ở Ngoại hạng Anh: 24/05/2015

14. Gordon Strachan


​Đội bóng đang khoác áo lúc Ngoại hạng Anh công nhận già nhất: Coventry City

Tuổi: 40 tuổi 83 ngày

Ngày được tính già nhất khi ra sân ở Ngoại hạng Anh: 03/05/1997

13. Kevin Phillips​Đội bóng đang khoác áo lúc Ngoại hạng Anh công nhận già nhất: Crystal Palace

Tuổi: 40 tuổi 88 ngày

Ngày được tính già nhất khi ra sân ở Ngoại hạng Anh: 21/10/2013

12. David Seaman​Đội bóng đang khoác áo lúc Ngoại hạng Anh công nhận già nhất: Manchester City

Tuổi: 40 tuổi 113 ngày

Ngày được tính già nhất khi ra sân ở Ngoại hạng Anh: 10/01/2004


11. Ryan Giggs


​Đội bóng đang khoác áo lúc Ngoại hạng Anh công nhận già nhất: Manchester United

Tuổi: 40 tuổi 158 ngày

Ngày được tính già nhất khi ra sân ở Ngoại hạng Anh: 06/05/2014

10. Edwin van der Sar​Đội bóng đang khoác áo lúc Ngoại hạng Anh công nhận già nhất: Manchester United

Tuổi: 40 tuổi 205 ngày

Ngày được tính già nhất khi ra sân ở Ngoại hạng Anh: 22/05/2011

9. Teddy Sheringham


​Đội bóng đang khoác áo lúc Ngoại hạng Anh công nhận già nhất: West Ham

Tuổi: 40 tuổi 272 ngày

Ngày được tính già nhất khi ra sân ở Ngoại hạng Anh: 30/12/2006

8. Jens Lehmann​Đội bóng đang khoác áo lúc Ngoại hạng Anh công nhận già nhất: Arsenal

Tuổi: 41 tuổi 151 ngày

Ngày được tính già nhất khi ra sân ở Ngoại hạng Anh: 10/04/2011

7. Kevin Poole​Đội bóng đang khoác áo lúc Ngoại hạng Anh công nhận già nhất: Bolton Wanderers

Tuổi: 41 tuổi 164 ngày

Ngày được tính già nhất khi ra sân ở Ngoại hạng Anh: 01/01/2005

6. Neville Southall​Đội bóng đang khoác áo lúc Ngoại hạng Anh công nhận già nhất: Bradford City

Tuổi: 41 tuổi 178 ngày

Ngày được tính già nhất khi ra sân ở Ngoại hạng Anh: 12/03/2000

5. Mark Schwarzer​Đội bóng đang khoác áo lúc Ngoại hạng Anh công nhận già nhất: Leicester City

Tuổi: 42 tuổi 159 ngày

Ngày được tính già nhất khi ra sân ở Ngoại hạng Anh: 14/03/2015

4. Brad Friedel​Đội bóng đang khoác áo lúc Ngoại hạng Anh công nhận già nhất: Tottenham Hotspur

Tuổi: 42 tuổi 176 ngày

Ngày được tính già nhất khi ra sân ở Ngoại hạng Anh: 10/11/2013


3. Steve Ogrizovic​Đội bóng đang khoác áo lúc Ngoại hạng Anh công nhận già nhất: Coventry City

Tuổi: 42 tuổi 236 ngày

Ngày được tính già nhất khi ra sân ở Ngoại hạng Anh: 06/05/2000


2. Alec Chamberlain


​Đội bóng đang khoác áo lúc Ngoại hạng Anh công nhận già nhất: Watford

Tuổi: 42 tuổi 327 ngày

Ngày được tính già nhất khi ra sân ở Ngoại hạng Anh: 13/05/2007

1. John Burridge


Đội bóng đang khoác áo lúc Ngoại hạng Anh công nhận già nhất: Manchester City

Tuổi: 43 tuổi 163 ngày

Ngày được tính già nhất khi ra sân ở Ngoại hạng Anh: 14/05/1995

Đăng nhận xét (0)
Mới hơn Cũ hơn
cmd368